Skip to content

عین خودت

  • وقتی مخاطب این چند کلمه کسی نیست.
  • فقط حساب کن چه می‌شود!
  • می‌شود دوست داشت و چیزی نگفت، یا می‌شود غمگین بود و حتی به مخاطب فکر هم نکرد!
  • در هر دو صورت دوست داشتنت الزامیست.
  • متل همین چند کلمه.
  • متل مخاطبی که نمی‌خواند…  متل بشقاب و قاشق چنگالی که بیهوده روی میز چیده شده!
  • برای هیچکس
  • عین تنهایی…
  • فقط خودت حساب کن!
  • “دفتر کابوس‌ها”
منتشر شده درروزنگاريشعرصفحه نخست

اولین نظر را بنویسید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *