“رگبار” به روایت منصور کوشان

    بعد از گذشت یک سال و اندی از آخرین باری که با منصور کوشان و جنگ زمان ش گفتگو داشتم  و نظرش را راجع … ادامه خواندن “رگبار” به روایت منصور کوشان