Skip to content

جای پا

unnamed

  • از چشم, چشمخانه ای تاریک مانده
    از شمشیر, نیام…
  • می دانستم داغ کردن رسم روزگار است
    پرواز را می خورد
    بال هایش را تف می کند.
  • میثم کیانی
منتشر شده درروزنگاريشعرصفحه نخست