رفتن به نوشته‌ها

دوربرگردان اثری شایسته تقدیر در مهرگان ادب

img_20161223_184017

به گزارش خبرگزاری مهر دوربرگردان در لیست هفت اثر نهایی و برگزیده مجموعه داستان‌های فارسی در جایزه‌ی ادبی مهرگان شناخته شده بود، در روز برگزاری این جایزه و اعلام نتایج اثری شایسته تقدیر شناخته شدنقل از دبیرخانه جایزه مهرگان فهرست نامزدهای دریافت جایزه مهرگان ادب (دوسالانه ۹۳-۱۳۹۲) را برای بهترین مجموعه داستان کوتاه اعلام کرد. در این دوره تعداد ۲۰۶ مجموعه داستان توسط هیأت داوران خوانده شده و از این میان به اتفاق یا با اکثریت آرای داوران هفت مجموعه داستان برای دریافت جایزه مهرگان ادب انتخاب شده بودند. بر اساس این گزارش، هیأت داوران جایزه مهرگان ادب در نشست مشورتی اول دی‌ماه ۱۳۹۵، پس از ۱۰ ساعت بحث و گفت و شنود از تعداد ۲۱ مجموعه داستان راه یافته به این مرحله، چهارده کتاب را کنار گذاشته و اسامی نامزدهای نهایی دریافت جایزه را اعلام کرد.

اسفند ۹۵

 

منتشر شده در داستاندوربرگردانرسانه هاروزنگاريصفحه نخست