رفتن به نوشته‌ها

دسته: شعر

همیشه،همان…

  نشسته توی خودش خمیده روی خودش چمباتمه نمی‌لرزد می‌لرزد نمی‌لرزد… تنهایی همیشه از خویشتن آغاز می‌شود.   “کابوس ها “ عکس:k.padamu