Skip to content

ویروس‌ها

 • قرص‌ها را سر ساعت می بلعم.
 • شربت
 • یک قاشق بزرگ غذا خوری
 • هر هشت ساعت
 • آمپول درد دارد،
 • سوزش سوزنش
 • وقتی از پوست می گذرد!
 •  
 • مغزم می‌سوزد از تب
 • تو را کجای این خانه گم کرده‌ام
 • که هیچ‌کجای آن نیستی!
 • ساعتی یک بار آغوشت
 • سفارش اکید دکتر بود!
 •  
 • ویروس‌ها مهربانترند
 • به راحتی آغوش را رها نمی کنند!
 •  

دفتر کابوس‌‌خانه های من، زمستان۹۱

منتشر شده درشعرصفحه نخست