Skip to content

فاصله

راه افتاده زیر پا
جاده مدام
کشیده
با مداد و آبرنگ
تمام نمى شوى
اما
باید راه میان‌برى باشد!
از خاطر بروى
از این محال
ممکن
که نیست!

  • جاده که دور مى شود
    تو مدام نزدیک مى‌آیى
  • مثل اشیاء در آینه
  •                     نزدیک
  •                        حتی نزدیک‌تر…

 

 

(کابوس هاى خودم)

 

منتشر شده درروزنگاريشعرصفحه نخست