Skip to content

دسته: شعر

باخت

خدا زمین را به آدم باخت! سرگردان شد سال‌ها ماه‌ها روز‌ها و تمام قصه‌ها نقل دهان به دهان چوب و چوپانی شدند که رمه را…

بخوانید باخت