رفتن به نوشته‌ها

ماه: جولای 2014

هاراگیری سرد، یا پشت این خاکریز چند نفر جا می شوند سرهنگ؟!

در جنگ هشت ساله ی ایران و عراق عملکرد دو فرمانده جنگ بسیار قابل تعمیم است با برخی از حرکات امروز این سرزمین در وادی…