رفتن به نوشته‌ها

ماه: اکتبر 2012

اولین شماره کتاب صوتی، با نام: فصل نامه داستان الست

اولین شماره‌ی کتاب صوتی توسط نشر خوش‌بیان، با نام “فصل نامه داستان الست” در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال واقع در مصلی پایتخت عرضه شد: با آثاری…