Skip to content

دسته: دوربرگردان

دوربرگردان اثری شایسته تقدیر در مهرگان ادب

به گزارش خبرگزاری مهر دوربرگردان در لیست هفت اثر نهایی و برگزیده مجموعه داستان‌های فارسی در جایزه‌ی ادبی مهرگان شناخته شده بود، در روز برگزاری این جایزه…

بخوانید دوربرگردان اثری شایسته تقدیر در مهرگان ادب

دیدار

می خواستم چند خطی از نمایشگاه کتاب و مردم کتاب خوان و البته بیشتر کتاب نخوان بنویسم که عجالتا وقتش نیست. دوست دارم ولو نمایشی…

بخوانید دیدار