Skip to content

دسته: دوربرگردان

دوربرگردان اثری شایسته تقدیر در مهرگان ادب

به گزارش خبرگزاری مهر دوربرگردان در لیست هفت اثر نهایی و برگزیده مجموعه داستان‌های فارسی در جایزه‌ی ادبی مهرگان شناخته شده بود، در روز برگزاری این جایزه…

بخوانید دوربرگردان اثری شایسته تقدیر در مهرگان ادب

“دوربرگردان”یکی از ۳۸ اثری که به مرحله نیمه نهایی جایزه هفت اقلیم رسید

به گزارش ایسنا: آثار راه یافته به مرحله نیمه نهایی چهارمین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم معرفی شدند. دبیرخانه چهارمین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم از…

بخوانید “دوربرگردان”یکی از ۳۸ اثری که به مرحله نیمه نهایی جایزه هفت اقلیم رسید