Skip to content

دسته: شعر

شعرهای خاورمیانه

با جهانی که مرا بیگانه‌ی خود می‌پندارد                                                                                  چه حرفی برای گفتن دارم   من یک شاعر انتحاری‌ام  بیت های از غزل حافظ  را با بندهایی…

بخوانید شعرهای خاورمیانه