Skip to content

دسته: شعر

شعرهای خاورمیانه

با جهانی که مرا بیگانه‌ی خود می‌پندارد                                                                                  چه حرفی برای گفتن دارم   من یک شاعر انتحاری‌ام  بیت های از غزل حافظ  را با بندهایی…

بخوانید شعرهای خاورمیانه

تب

تب را بهانه نکن من از نگاه تو گُر می گیرم به خنده ای از اینجای دلم تَف داده در آسمان بگذار ماه  و خورشید…

بخوانید تب