Skip to content

دسته: رگبار

در مورد كتاب

یک داستان کوتاه خوب از چند رمان متوسط ارزشمندتر است

مصاحبه ی من با خبرگزاری ایبنا در مورد داستان کوتاه  میثم کیانی، داستان‌نویس و منتقد جوانی است که با «دوربرگردان» منتشرشده از سوی انتشارات زاوش…

بخوانید یک داستان کوتاه خوب از چند رمان متوسط ارزشمندتر است