Skip to content

دسته: رگبار

در مورد كتاب

رئالیسم جادویی در آثار عطار و جامی هم دیده می شود.

متن این مصاحبه در روزنامه ی  “همکاری ملی”  مورخ ۲۶ آبان نودو سه به چاپ رسید.  * خیلی از کشورها نویسنده‌هایی سرشناس در دنیا دارند. چرا این…

بخوانید رئالیسم جادویی در آثار عطار و جامی هم دیده می شود.

یک داستان کوتاه خوب از چند رمان متوسط ارزشمندتر است

مصاحبه ی من با خبرگزاری ایبنا در مورد داستان کوتاه  میثم کیانی، داستان‌نویس و منتقد جوانی است که با «دوربرگردان» منتشرشده از سوی انتشارات زاوش…

بخوانید یک داستان کوتاه خوب از چند رمان متوسط ارزشمندتر است